PENGAJARAN MIKRO


PENGAJARAN MAKRO BHG 1

PENGAJARAN MAKRO BHG 2

ASSIGNMENT ILMU PENDIDIKAN

ASSIGNMENT ILMU PENDIDIKAN -

ENGLISH IS FUN

ENGLISH IS FUN -

ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME FOR PJJ

English Language programme for PJJ -

FORUM KPD

FORUM KPD 3026 -

GRAMMER TIME

GRAMMAR TIME -

KAJIAN TINDAKAN

KAJIAN tindakan 07 -

KPD 3028 TUGASAN 1 A

KPD3026 RPH _TUGASAN 1A_ -

LESSON PLAN

lesson plan -

MODUL PENAKSIRAN

model pengajaran penaksiran -

ASSIGNMENT ILMU PENDIDIKAN

EL- DT 10

ZARIAH BT IDIRIS _EL-D10_ -

REFLEKSI PENGAJARAN MAKRO

REFLEKSI MAKRO PENGAJARAN -

RANCANGAN PENGAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN _RPH_ -

PENGENALAN
Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa pengajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di semua sekolah akan tamat pada penghujung sesi persekolahan tahun 2011. Mulai tahun 2012 kedua-dua mata pelajaran tersebut akan diajar dalam Bahasa Melayu di Tahun 4 dan Tingkatan 4.


Sehubungan dengan itu satu modul kreativiti Dalam Pembelajaran dan pengajaran Matematik dibangunkan sebagai satu panduan kepada guru Matematik untuk melaksanakan pembelajaran dan Pengajaran berfokuskan kepada elemen kreativiti yang memberikan paradigma baru kepada kurikulum dan ia amat sesuai dengan perkembangan semasa dunia yang semakin kompetitif

MATLAMAT
Modul ini sebagai garis panduan kepada guru Matematik semasa proses pengajaran dan pembelajaran

OBJEKTIF
1. Menjadi rujukan dan panduan kepada guru-guru Matematik Sekolah Rendah dalam Bahasa
    Melayu
2. Mendorong sikap dan keupayaan dalam meningkatkan hasil pembelajaran

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2007